Warme maaltijd uitdelen

Tweemaal per week wordt vanuit een soepbus een warme maaltijd uitgedeeld aan daklozen en aan hen die zichzelf geen warme maaltijd kunnen veroorloven. Door de oorlog en slechte economische toestand is het aantal flink toegenomen.

Naast een warme maaltijd wordt andere hulp geboden als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het bieden van medische hulp, maar het komt zelfs voor dat De Ark na een eenzaam overlijden de uitvaart verzorgt.

Ook worden er regelmatig speciale kerkdiensten gehouden voor deze mensen.

Het uitdelen van de maaltijden wordt door bewoners en voormalige bewoners van “Het Baken” gedaan.

In de toekomst zouden we graag, in samenwerking met de stad Zjitomir, een onderkomen bieden voor dagopvang. Een vaste plek en sanitaire voorzieningen zouden deze kwetsbare groep erg helpen.