Stichting Vrienden van Zjitomir ondersteunt verschillende projecten die als doel hebben de armoede in de Oekraïense provincie Zjitomir te bestrijden. In 2000 vestigden Jan en Margreet van Beest zich in Zjitomir om zich voor dit doel in te zetten. Margreet zette zich in voor verslaafden en dak- en thuislozen. Dit heeft geleid tot verslavingszorg in Het Anker, Het Baken en hulp aan daklozen via De Ark. In 2007 is de Stichting Vrienden van Zjitomir opgericht om deze missie te ondersteunen.

Doelen

De doelen van de stichting zijn:

•    Diaconaat en ontwikkelingswerk via hulpverleningsprojecten in partnerschap met lokale kerken en organisaties in Oekraïne

•    Bewustwording en draagvlakversterking in Nederland

Activiteiten

Sinds 2015 zijn de projecten overgedragen aan de Stichting Kom Over En Help te Nijkerk. Zij zijn verantwoordelijk voor de verder ontwikkeling en financiering van de projecten. Stichting Vrienden van Zjitomir houdt zich nog slechts bezig met de fondsenwerving ten behoeve van de projecten en de informatievoorziening naar de achterban. De stichting is een ANBI.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Marco Oosterwijk - Voorzitter
  • Jolanda Bot -  Secretaris
  • Jan Soet -  Penningmeester

Beloningsbeleid

Stichting Vrienden van Zjitomir werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning krijgen (ook geen vrijwilligersvergoeding) voor hun werkzaamheden. Op verzoek kan een kilometervergoeding van 19 cent per kilometer gedeclareerd worden voor vergaderingen, bijeenkomsten enz.

Contact

Heeft u een vraag aan Stichting Vrienden van Zjitomir? Bel ons op telefoonnummer 087 - 78 45 848  of mail naar info@helpen.org.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24423763. Het RSIN van de stichting is 8186.08.869

De werkgroep houdt zich vooral bezig met het inzamelen van geld om de projecten draaien te kunnen houden. Dit doen zij door middel van acties en verkopingen.

Leden zijn:

Marco Oosterwijk
Jan Soet
Jolanda Bot
Laura Blokland
Lennart Huizer
Henk Oudenes
Marieke Tanis

Neem contact met de werkgroep op d.m.v. een mail naar info@helpen.org