Stichting Vrienden van Zjitomir ondersteunt verschillende projecten die als doel hebben de armoede in de Oekraïense provincie Zjitomir te bestrijden. 

In 2000 vestigden Jan en Margreet van Beest zich in Zjitomir om zich voor dit doel in te zetten. Margreet zette zich in voor verslaafden en dak- en thuislozen. Dit heeft geleid tot verslavingszorg in Het Anker, Het Baken en hulp aan daklozen via De Ark.

 

In 2007 is de Stichting Vrienden van Zjitomir opgericht om deze missie te ondersteunen. De doelen van de stichting zijn:

•    Diaconaat en ontwikkelingswerk via hulpverleningsprojecten in partnerschap met lokale kerken en organisaties in Oekraïne

•    Bewustwording en draagvlakversterking in Nederland

 

In de praktijk betekent dit dat de stichting met haar partners het werk in Oekraïne mogelijk maakt door praktische en financiële ondersteuning. Daarbij wordt regelmatig een werkbezoek in Oekraïne afgelegd. Voor het werk in Oekraïne is een beleidsplan opgesteld. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekeningen, die gecontroleerd worden door een registeraccountant. De stichting is een ANBI.

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Ronald Kornet - Voorzitter

Aad v.d. Kolk -  Secretaris

Jan Soet -  Penningmeester

 

Contact

 

Heeft u een vraag aan Stichting Vrienden van Zjitomir? 

Bel ons op telefoonnummer 087 - 78 45 848  of mail naar info@helpen.org

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24423763.

Het RSIN van de stichting is 8186.08.869

De werkgroep houdt zich vooral bezig met het inzamelen van geld om de projecten draaien te kunnen houden. Dit doen zij door middel van acties en verkopingen.

Leden zijn:

Daan Meijer (voorzitter)
Jolanda Bot
Laura Blokland
Aad v.d. Kolk
Henk Oudenes

Neem contact met de werkgroep op d.m.v. een mail naar actie@helpen.org of bel.....